Lista kontrolna przed rozpoczęciem pracy w sprzęcie ODO

Zanim rozpoczniesz pracę w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, obowiązkowo Pamiętaj o Sprawdzeniu Sprzętu:

S – sygnalizator bezruchu (włącz, poprawność działania)

P – powietrze (ciśnienie) + gwizdek (krótkotrwałe zadziałanie po otwarciu zaworu butli )

O – oświetlenie (latarka główna i pomocnicza)

Ł – łączność (radiotelefon, przydzielony kanał do pracy)

E – ekwipunek (sprzęt, który z sobą zabierasz do wykonania określonego zadania)

M – meldunek o gotowości do działań roty lub zespołu, w skład którego wchodzisz (dla KDR i do wyznaczonego meldunkowego, kontrolującego czas pracy strażaków w sprzęcie ODO)

W skrócie PSS SPOŁEM – powinno ułatwić zapamiętanie 😉

Wejście w ODO - checklista PSS SPOŁEM - pożary wewnętrzne

Uszkodzenie sprzętu ochrony dróg oddechowych

W trakcie działań ratowniczo-gaśniczych, zwłaszcza w zadymieniu, przy bardzo ograniczonej widoczności, może dojść do uszkodzenia sprzętu ochrony dróg oddechowych. Skutkiem tego będzie niejednokrotnie rozszczelnienie układu aparatu powietrznego, szybki ubytek zapasu powietrza w butli lub też całkowity brak możliwości dalszego korzystania ze sprzętu ODO.

Taka sytuacja wymagać będzie użycia kryptonimu RATUNEK.

Sytuacja przedstawiona na fotografii jest poglądowa – uszkodzenie nie powstało podczas działań ani ćwiczeń

%d blogerów lubi to: