Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

W Dzienniku Ustaw 2021 poz. 1737 opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie ws. szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Link do aktu na stronie sejmowej – przejdź

Zbiór zasad organizacji poszczególnych dziedzin ratownictwa w KSRG

Na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zamieszczony jest wykaz ważniejszych zasad obowiązujących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Znajdują się tam m.in.:

  • Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG
  • Zasady organizacji ratownictwa wodnego w KSRG
  • Zasady organizacji ratownictwa technicznego w KSRG
  • Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG
  • Zasady organizacji ratownictwa chemicznego i ekologicznego w KSRG
  • Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym
  • Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych
  • Zasady wyłaniania, rekomendacji i współpracy specjalistów ds. ratownictwa i ekspertów ds. prognozowania zagrożeń w KSRG

Nowe rozporządzenie o KSRG

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego już obowiązuje. Par. 4 ust. 1 pkt 1 – 3, 7 i 8 ust. 2 pkt 1 – 3 i 6, ust. 3 pkt 3 – 13 i par. 7 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2012 r.

Tekst rozporządzenia.

%d blogerów lubi to: