Wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych – film KG PSP

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej zamieściła w serwisie YouTube film związany z wykorzystaniem skokochronów  w działaniach ratowniczych.

 

 

CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ

Komenda Główna PSP realizuje kolejną akcję związaną z podnoszeniem świadomości obywateli w zakresie zagrożeń stwarzanych przez pożary i tlenek węgla. Tym razem pod nazwą: „Czad i ogień – obudź świadomość”.

 

Stystyka ofiar czadu i pożarów - sezon grzewczy 2015/2016

 

Czytaj więcej

Nowe zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG

Na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zamieszczone zostały „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP w dniu 12 lutego 2013r.

Pod pojęciem ratownictwa medycznego należy rozumieć wykonywanie, w trybie pilnym, medycznych działań ratowniczych wobec osób, znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ratowanie życia i zdrowia ludzi stanowi najistotniejsze spośród zadań nałożonych na podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego, zwanego dalej „KSRG” i jest nieodłącznym elementem każdej dziedziny ratownictwa. Zatem działalność ratownicza podmiotów KSRG musi obejmować również ratownictwo medyczne, w szczególności, w sytuacji braku możliwości jego skutecznej realizacji przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM). Zakres ratownictwa medycznego realizowanego przez jednostki KSRG, określony został w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego (Dz.U.11.46.239) i obejmuje wykonywanie przez ratowników czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednostki KSRG wskazane zostały jako jednostki współpracujące z systemem PRM.

Przedstawione poniżej „Zasady organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym”, zwane dalej „zasadami”, stanowią kontynuację wytycznych z roku 2004. Uwzględniono w nich zmiany wynikające z ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2006.191.1410) i przepisów wykonawczych do w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego (Dz.U.11.46.239). Zasady opracowano w celu określenia standardów organizacji ratownictwa medycznego oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom, będącym w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratowników jednostek KSRG a także podmiotów z nim współpracujących na mocy stosownych porozumień…

Z dniem wejścia w życie niniejszych wytycznych uchyla się „Wytyczne w sprawie realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego przez strażaków – ratowników KSRG z 2004 roku”…

link do zasad – wersja lipiec 2013

%d blogerów lubi to: