Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń w obrębie instalacji fotowoltaicznych

Zespół KG PSP opracował: „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń w obrębie instalacji fotowoltaicznych”, które wydane zostały w marcu 2002r.

Tekst zasad:

wydanie pierwsze – .pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

W dzienniku ustaw 1992 nr 54 poz. 259 znajduje się rozporządzenie określające zakres i tryb korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym.

Link do strony sejmowej z rozporządzeniem – przejdź

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

W Dzienniku Ustaw 2021 poz. 1737 opublikowane zostało znowelizowane rozporządzenie ws. szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Link do aktu na stronie sejmowej – przejdź

Szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach 2-8 listopada 2021r. odbyło się pięciodniowe szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych, poszerzone o metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. Uczestniczyło w nim łącznie dwunastu strażaków z JRG: Andrychów, Wadowice, Chrzanów i Oświęcim. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na bazie trenażera znajdującego się przy KP PSP Oświęcim.

Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2021 r. Poz. 1681 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Link do strony sejmowej z ww. rozporządzeniem

Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z instalacjami fotowoltaicznymi (PV)

Zespół KW PSP Łódź opracował: „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z instalacjami fotowoltaicznymi (PV)”

Wydanie pierwsze: 24.09.2020r. – .pdf 11,6MB

Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem materiałów promieniotwórczych – czynności ratownicze na poziomie podstawowym

W KCKRiOL opracowano „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem materiałów promieniotwórczych – czynności ratownicze na poziomie podstawowym”.

Wydanie pierwsze: 06.06.2019r. – .pdf 4,0MB

Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym

Zespół SGSP opracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym”.

Data wydania: czerwiec 2020r. – .pdf 5,6MB

Standardowe zasady postępowania po wystąpieniu katastrofy budowlanej

Zespół KG PSP opracował „Standardowe zasady postępowania po wystąpieniu katastrofy budowlanej”.

Data wydania: 7 września 2020r.

Pobierz – .pdf (2,8 MB)

Szkolenie z zakresu ewakuacji z kolei linowych na poziomie podstawowym

28 i 29 października 2019 r. strażacy Jednostek Ratowniczo–Gaśniczych w Andrychowie i Wadowicach uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ewakuacji z kolei linowych na poziomie podstawowym. W ramach szkolenia 14 wyznaczonych strażaków nabyło umiejętności z zakresu ewakuacji osób z krzesełek kolejki podstawowymi technikami linowymi. Po doposażeniu JRG w odpowiedni sprzęt, będą oni mogli dotrzeć do poszkodowanych poruszając się po linie trakcyjnej kolei, a następnie opuścić ich bezpiecznie na ziemię.

Dzięki nabyciu nowych umiejętności, w przypadku unieruchomienia kolei, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach będą mogli efektywnie wesprzeć jej obsługę w ewakuacji narciarzy technikami linowymi.

Szkolenie przeprowadził Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Krakowie. Szkolenie to nie mogło by się odbyć, gdyby nie wsparcie Ośrodka „Czarny Groń” – właściciela kolei linowej, który nie tylko udostępnił sam teren ośrodka, ale także zapewnił duże wsparcie logistyczne oraz udział doświadczonych instruktorów m.in. Janusza Rutki – znanego specjalisty w tym zakresie.

 

 

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Kasperek, JRG Andrychów KP PSP Wadowice

%d blogerów lubi to: